EnglishTürkçe

IHEC 2017
2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2017)

2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2017)’nın temel amacı yükseköğretim alanında ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını paylaşmak ve tartışmaktır. IHEC, yükseköğretimin dünyada ve Türkiye’de yönelimi, rolü, organizasyonu ile birlikte her geçen gün değişen talepler, fırsatlar, beklentiler ve sorunlar bağlamında makro politikalar, modeller, reform hareketleri ve yöntem önerilerine odaklanmaktadır.

Bu yılın konferans teması ise “Dünya Ölçeğinde Üniversiteyi Yeniden Yorumlama: Küresel üniversite sıralamaları, akademik mükemmeliyetçilik, politika transferi ve yerel uygunluk” olarak belirlenmiştir.

Konferans Konu Başlıkları

 • Dünya Ölçeğinde Üniversite ve Alternatif Modeller
 • Küresel Üniversite Sıralamaları
 • Akademik Mükemmelliyetçilik Girişimleri
 • Yükseköğretimde Uluslararasılaşma, Yerelleşme ve Politika Transferi
 • Yükseköğretimde Kalite
 • Yükseköğretime Erişim ve Eşitlik
 • Yükseköğretimde Yönetişim ve İdare
 • Yükseköğretimin Finansmanı
 • Yükseköğretimde Özelleştirme
 • Yükseköğretim ve Ekonomik / Sosyal Kalkınma
 • Üniversitelerarası İşbirliği, Ortaklığı ve Rekabeti
 • Üniversite ve Sosyal Sorumluluk

Sosyal Programlar

Bize Ulaşın

info@ihec2017.com