EnglishTürkçe

IHEC 2017

Jamil Salmi

Emeritus Profesör, Global Yükseköğretim Uzmanı

The Road to Academic Excellence: Challenges and Opportunities in the Construction of World-Class Universities.

 

ÖZGEÇMİŞ
Jamil Salmi, Global Yükseköğretim Uzmanı olarak hükümetlere, üniversitelere, profesyonel kuruluşlara, uluslararası bankalara ve ikili işbirliği kuruluşlarına eğitim politikaları üzerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Salmi, 2012 yılına kadar Dünya Bankası’nda Yükseköğretim Koordinatörü olarak görev yaptı. 1994 yılında ilk Dünya Bankası yükseköğretim reformu raporunu yazdı ve Dünya Bankası’nın “Constructing Knowledge Societies:  New Challenges for Tertiary Education” (Bilgi Toplumlarını Kurmak: Yükseköğretimde Yeni Güçlükler) başlıklı 2002 yılı Yükseköğretim Stratejisi raporunun başyazarıydı. Geçen yirmi üç yılda, yaklaşık 90 ülkenin hükümetlerine ve üniversitelerine yükseköğretimin gelişimi, reformların finansmanı ve stratejik planlama üzerine tavsiyelerde bulundu.

Dr. Salmi, Avrupa, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’da bulunan çeşitli üniversitelerde uluslararası danışma kurulu üyesidir. Aynı zamanda, International Advisory Network of the UK Leadership Foundation for Higher Education ve  CHEA International Quality Group Advisory Council üyesidir. Dr. Salmi, Diego Portales Üniversitesi, Şili’de Yükseköğretim Politikaları Emeritus Profesörü’dür.

2009 yılında “The Challenge of Establishing World-Class Universities” (Dünya Çapında Üniversiteler Kurmanın Zorluğu) kitabı yayınlandı. 2011 yılı Eylül ayında Prof. Dr. Philip Altbach ile editörlüğünü yaptığı “The Road to Academic Excellence: the Making of World-Class Research Universities” (Akademik Mükemmeliyete Giden Yol: Dünya Çapında Araştırma Üniversiteleri Oluşturmak) kitabı yayınlandı. Dr. Salmi yakın zamanda Excellence Initiatives (Mükemmeliyet Girişimleri) üzerine bir değerlendirme ve yükseköğretim ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (UN Sustainable Development Goals) üzerine bir rapor yayınladı.

Bize Ulaşın

info@ihec2017.com