EnglishTürkçe

IHEC 2017

Yükseköğretim Çalışmaları Derneği (YÖÇAD)

Yükseköğretim Çalışmaları Derneği (YÖÇAD) Ekim 2015 yılında kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı, yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, akademik faaliyetlerde bulunabilmek, ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını konferans, kongre, panel, sempozyum, seminer ve çalıştay gibi bilimsel organizasyonlar aracılığıyla paylaşmaktır.

Derneğimizin ilk geniş kapsamlı faaliyeti IHEC 2017 olacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer mevcut üyeleri Yükseköğretim Çalışmaları alanında idari ve/veya bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Derneğin yönetim kurulu üyeleri IHEC 2015 konferansını düzenleyen Düzenleme Kurulu ve/veya Bilim Kurulu’nda görev almışlardır.

Daha fazla bilgi için http://yocad.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ)

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 15 Temmuz 1997 tarihinde, 4281 sayılı yasa ile kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca eğitim ve öğretim yapmaktadır ve bir devlet üniversitesinin her türlü hak ve yetkisine sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk milletinin “çağdaş medeniyet seviyesini aşma” yolunda değişmez hedefine ulaşması, gençlerimizin, hangi aşamada olursa olsun, nitelikli bir eğitim almaları ile ancak mümkündür. Bu bağlamda, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin de ana amacı kaliteli yükseköğretim yapmaktır. Üniversite, eğitimci özelliklere ve deneyimlere sahip kişilerden oluşan Mütevelli Heyet tarafından yönetilmektedir.

İKÜ öğretim elemanları kadrosu, seçkin, verimli ve yaratıcı bir kadrodur. Bu kadro ile İKÜ, çok yeni bir kuruluş olmasına karşın, Üniversitelerarası Kurul tarafından görevlendirilen değerlendirme komisyonunca tespit edilen tanınmış bilimsel dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından 1998’de üniversiteler arasında ilk yarıya, 1999’da ilk on üniversite arasına girme başarısına ulaşmıştır. 

İKÜ’nün yedi fakültesindeki 24 bölümde, üç meslek yüksek okulundaki 18 programda ve iki enstitüsündeki 11 doktora 37 yükseklisans programında 2014-2015 akademik yılında 10743 öğrenci öğrenim görmektedir. Dersler ve uygulamalar küçük gruplar halinde, her öğrencinin aktif katılımını sağlayarak yapılmaktadır.

Daha fazla bilgi için http://www.iku.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize Ulaşın

info@ihec2017.com