EnglishTürkçe

IHEC 2017

IHEC 2017 Konferans Teması

Dünya Ölçeğinde Üniversiteyi Yeniden Yorumlama: Küresel üniversite sıralamaları, akademik mükemmelliyetçilik, politika transferi ve yerel uygunluk

Küresel dünyada yükselen ekonomik rekabet ile beraber, birçok ülke dünya ölçeğinde kabul görebilen üniversitelerin oluşturulması yönünde oldukça fazla yatırım yapmaktadır. Dünya ölçeğinde üniversite kavramı ayrıca küresel üniversite sıralamaları ile yeniden üretilmekte ve sürdürülmektedir. Birçok üniversite, bu küresel üniversite sıralamalarında yukarılarda yer alabilmek için çalışmaktadır. Bununla birlikte, dünya ölçeğinde üniversite kavramı giderek daha dikkatli olarak incelenmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaygın olan, fakat ulusal ve yerel ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz kalan bu üniversitelerin gelişmiş ülkelerden politika transferi geleneğidir.

Bu konferans, dünya ölçeğinde üniversite konusunu derinlemesine irdeleyebilmek ve konu çerçevesinde var olan sorunlara çözüm üretebilmek için aşağıdaki dört temel sorudan hareket etmektedir:

  1. Dünya ölçeğinde üniversite kavramı nasıl evrilmektedir?
  2. Küresel üniversite sıralamaları ulusalda/yerelde ne tür etkiler yaratmaktadır?
  3. Dünya ölçeğinde üniversite kavramının alt bileşenleri nelerdir?
  4. Dünya ölçeğinde üniversiteye alternatif modeller nelerdir?

Konferansın Önemi ve Katkısı

Dünyada akademik kalite anlayışının rekabet edebilirlik boyutu ile beraber ele alınması dünya çapında üniversiteler kavramını ortaya çıkardı. Oluşan küresel rekabet ortamı, küresel üniversite sıralamalarını ön plana çıkarmakta ve yükseköğretim kurumlarına değer biçmektedir. Bu nedenle yükseköğretim kurumlarının dünya çapında üniversitelere evrilme eğilim ve çabaları sadece yükseköğretim sistemlerinin değil, ülke politikalarının ve yatırımlarının da bir parçasıdır.

Bu bağlamda, dünya çapında üniversite kavramını ve bu kavramın yükseköğretim kurumlarını nasıl bir dönüşüm içine soktuğunu anlamak, Türkiye yükseköğretim kurumlarının, küresel dünyada rekabet edebilirliklerini, ihtiyaçlarını ve dönüşüm süreçlerini anlamaları için önemlidir.

Bu konferans ile dünya çapında üniversite olma yolunda yükselen trendleri ve ortaya çıkan modelleri inceleme fırsatı bulacağız. Aynı zamanda, ülkemizin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için yükseköğretim kurumlarının bugün bulunduğu noktayı ulusal ve uluslararası boyutları ile irdeleyecek, kendi modelimizin ne ve nasıl olabileceği tartışmasını başlatacağız.

Bu konferansın sonunda uluslararası rekabet gücüne sahip ama yereli de gözeten alternatif yükseköğretim modellerinin tartışmaya açılması hedeflenmektedir. Bu tartışmada ortaya konan alternatif modellerin ve önerilerin derlenerek ilgili politika yapıcıları ile paylaşılması ve konferansın sonunda seçilmiş bildirilerden konferans teması ile ilgili Türkçe ve/veya İngilizce en az bir özel sayı yayını çıkarılması planlanmaktadır.

Katılım Şekilleri

Sözlü Sunum:
15 dakikalık kişisel sunumlar

Panel (60-90 dakika):
En az üç bildiriden oluşan panel önerileri yapılabilir. Panel başkanı, panel ekibini ve teklifini sunmalıdır.

Yazara Bilgi

Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir. Özetini İngilizce gönderenlerin sunumlarını İngilizce yapmaları gerekmektedir. Özet 200-400 kelime, anahtar kelimeler 3-5 arasında olabilir.

IHEC 2017 hakemli bilimsel bir konferanstır. Konferansa gönderilen tüm bildiriler alanında uzman en az 2 hakem tarafından ”kör hakemlik’’ uygulaması çerçevesinde değerlendirilecektir. Kabul veya red kararı hakem değerlendirmesi sonucuna göre verilmektedir.

Önemli Hatırlatma: Konferans programına dahil olmak isteyenlerin 30 Ağustos 2017 tarihine kadar konferansa kayıt olması gerekmektedir.

Bize Ulaşın

info@ihec2017.com