EnglishTürkçe

IHEC 2017

Yaşadıkça Eğitim Dergisi 2018 Cilt: 30 Sayı: 1 ve Cilt: 30 Sayı: 2 (Özel Sayılar)

Editörler:
Prof. Dr. Hasan Şimşek, Doç. Dr. Feyza Doyran, Doç. Dr. Nevra Seggie

Tema: Uluslararasılaşma, Nitelik ve Üniversite Sıralamaları

Ulusal ve uluslararası platformlarda yükseköğretim kurumlarının sayısında artış beraberinde uluslararası standartlar konusunu da gündeme getirirken; üniversitenin temel yapı taşlarından olan “araştırma, öğretim ve topluma hizmet” alanlarında nitelik sorunsalını da ortaya çıkmıştır. Bu noktada üniversiteler arası sıralamalar son yıllarda en fazla tartışılan konulardan biri haline gelmiştir.

Dünya ölçeğinde üniversiteler arasında yer alabilmenin en önemli kriterlerinden biri araştırma ve yayın olmakla beraber üniversitelerde uygulanan yenilikçi eğitim ve öğretim süreçleri, kurum içi ve kurum dışı kurulan stratejik ortaklıklar ve alt yapı imkânları da son yıllarda sıklıkla gündemde yer almaya başlamıştır. Bununla birlikte “inovasyon ve girişimcilik” konusu, üniversiteleri diğer üniversitelerden farklı kılan boyutlar olarak ön plana çıkmış; bu boyutlar altında üniversiteler tarafından araştırma, eğitim, öğretim, sanayi işbirliği ve topluma hizmet gibi çeşitli çalışmalar ortaya çıkmıştır. Tüm bu boyutlarda etkili olan uluslararasılaşma konusu, üniversiteler tarafından son yıllarda önem verilen en önemli başlıklardan biridir. Bu konuda kuramsal ve uygulamalı çalışmalara da ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu özel sayının amacı, uluslararası sıralamalarda öne çıkan üniversitelerin farklılaşma stratejilerini, faaliyet adımlarını, araştırma, yenilikçi eğitim öğretim yöntemlerini ve toplumla işbirliğine yönelik kurumsal politikalarını nasıl yapılandırdıklarını, uyguladıklarını ve sürekli gelişime dayalı bir kültürü nasıl kurabildikleri konusunu tartışmaya açmaktır.

Özel sayının dili: Türkçe veya İngilizce
Makale Sayısı: Her bir sayıda en fazla 10 olmak üzere toplam 20
Yayım kılavuzu: Yaşadıkça Eğitim  Dergisi’nin kendi kılavuzu
http://dergipark.gov.tr/yed

Yayım süreci ve takvimi:

Konferans: 12-14 Ekim 2017

Dergiye makalelerin son başvuru tarihi: 31 Aralık 2017
Özel sayı editörlerinin makaleleri ön inceleme ve 1. tur hakem atama son tarihi: 1 Şubat 2018
Hakem dönüşleri: 1 Mart 2018
Geribildirim, düzeltmeler ve 2. tur değerlendirme: 1 Mayıs 2018
Makalelerin sonlandırılması, editörlük işlemleri, dizgi: Haziran 2018 ve Kasım 2018
Basım: Ağustos 2018 ve Ocak 2019

Bize Ulaşın

info@ihec2017.com