EnglishTürkçe

IHEC 2017

Yükseköğretim Dergisi 2018 2. Sayı (Özel Sayı)

Özel sayı editörleri:
Prof. Dr. Recep Öztürk, Doç. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, Doç. Dr. Sedat Gümüş

Özel sayı teması: Dünya Ölçeğinde Üniversite Olmak: Erişim, Kalite ve Finansman

Yükseköğretim çalışmaları alanında, dünya ölçeğinde üniversite konusu son yılların en  önemli konularından biri haline gelmiştir.  Hem rekabet hem işbirliği ortamı içinde dünya ölçeğinde üniversitenin anlamı, özellikleri ve mücadeleleri alanyazında sıklıkla tartışılmaktadır. Dünya ölçeğinde üniversite olmanın en önemli özelliklerinden biri, üretilen bilginin niceliği kadar niteliğinin boyutu, bilginin ne ölçekte yayıldığı, mezunlarının topluma katkısı ve üniversitenin hem yerel hem küresel boyutta bilime ve insanlığa kazandırdıkları ile ölçülebilir.

Bu açıdan değerlendirildiğinde, dünya ölçeğinde yer almayı hedefleyen üniversiteler için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde öğrencilerin üniversiteye erişimi, eğitim ve araştırma kalitesi ve üniversitenin sahip olduğu finansman kaynaklarının etkililik ve çeşitliliği en önemli meseleler haline gelmektedir. Bu özel sayı, dünya ölçeğinde üniversite olma hedefleri yolunda ilerleyen üniversitelerin erişim, kalite ve finansman politikalarını nasıl yapılandırdıklarını, uyguladıklarını ve değerlendirdiklerini tartışmaya açacaktır. Ayrıca, dünya çapında üniversiteler oluşturma amacıyla erişim, kalite ve finansman konularında uygulamaya konulan ulusal bazlı politikaların değerlendirilmesine yönelik çalışmalara da özel sayıda yer verilebilecektir.

Özel sayının dili: Türkçe veya İngilizce
Makale Sayısı: En fazla 12
Yayım kılavuzu: Yükseköğretim Dergisi’nin kendi kılavuzu
http://www.yuksekogretim.org/pages.asp?k=3

Yayım süreci ve takvimi:
Konferans: 12-14 Ekim 2017
Dergiye makalelerin son başvuru tarihi: 31 Aralık 2017
Dergiye makalelerin başvuru tarihi: Makale başvuruları konferans sonrasında kabul edilecektir.
Özel sayı editörlerinin makaleleri ön inceleme ve 1. tur hakem atama son tarihi: 1 Şubat 2018
Hakem dönüşleri: 1 Mart 2018
Geribildirim, düzeltmeler ve 2. tur değerlendirme: 1 Mayıs 2018
Makalelerin sonlandırılması, editörlük işlemleri, dizgi: Haziran
Basım: Ağustos, 2018

Önemli Not:
Konferans sonrası makalelerinizi suphan@istanbul.edu.tr email adresine yollamanızı ve gönderirken başlık kısmına da IHEC2017 Özel Sayı Başvurusu yazmanızı rica ederiz.

Bize Ulaşın

info@ihec2017.com